FULD BOOKET: Ekskursion: Genfortryllet – Vejen til mere biodiversitet på din landbrugs-/skovbrugsejendom

Biodiversitetskrisen er en af vor tids store kriser. Men hvad kan du gøre, hvis du gerne vil yde en helhjertet indsat for at udvikle og forbedre naturforholdene på din ejendom? Hvilke konkrete tiltag virker, og er der måske mulighed for at få hel eller delvis finansiering eller tilskud, til at udvikle biodiversiteten på din ejendom?

Anne Erland Eskildsen og Heidi Buur Holbeck har udgivet bogen ”Genfortryllet”, som netop omhandler disse emner. Og hvad er bedre end at opleve ”genfortryllesen” i virkeligheden – på Heidi Buurs ejendom Klostergård tæt ved Gl. Rye. Her skal vi se hvordan hun har valgt at udvikle ejendommen, siden overtagelsen i 2020. Her er der omlagt fra landbrugsdrift og granbevoksninger til områder med helårsgræsning og fri natur. Men har det givet resultater, og hjælper det overhovedet noget – også på små arealer?

Filosofien bag bogen er, at det faktisk handler om at vi også selv bliver ”genfortryllet”. At vi selv får øje på naturens skønhed og mangfoldigheden omkring os, og derigennem får lyst til at bidrage til at vende den kedelige udvikling, og skabe bedre plads til at de sjældne og kræsne arter trives på vores arealer. Så kom med og bliv ”genfortryllet”.

Foreningens formand Lars Gleerup som også arbejder med naturprojekter og tilskuds- og finansieringsmuligheder vil også deltage – og vil supplere med sin viden på området.

Efter ekskursionen er foreningen vært til kaffe og kage.

Tid: 27/8-2024 kl. 18.30

Sted: P-pladsen ved Sukkertoppen. Vilholtvej, 8740 Brædstrup.

Pris: medlemmer deltager gratis – ikke medlemmer 100 kr. Max. 40 deltagere.

Tilmelding senest fredag den 23. august.

Tilmeldingsformular

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.