Et eksempel: 25..

Ekskursion til nyanlagt skovrejsning

På ekskursionen vil vores 2 dygtige skovrejsningskonsulenter Kim Have og Bjarke Thomsen tage jer på rundtur i en nyanlagt skovrejsning. Lokalitet og mødested rundsendes omkring den 22. april, da vejret har indflydelse på, hvor langt vi er med forårets plantninger og derved hvor det giver mening at mødes. Vi forsøger at finde et centralt sted på Sjælland.

På dagen vil der være mulighed for at se, hvordan en skovrejsning plantes, hvilke tanker man som ejer skal gøre sig i forbindelse med anlæg af ny skov, tilskudsmuligheder herunder salg af CO2 kreditter, lovgivning m.m.

Skovdyrkerne er vært for en øl/vand

Tilmelding senest den 19. april via tilmeldingsformular, på telefon 62 62 47 47 eller mail oer@skovdyrkerne.dk

Tilmeldingsformular

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.