Tilskud til ”Pleje af græs- og naturarealer”

Med et tilsagn om ”Pleje af græs og naturarealer” kan man få tilskud til at pleje sine naturbeskyttede arealer. Plejen kan enten bestå af afgræsning med dyr eller at der tages et slæt på arealet. Tilskuddets størrelse afhænger af plejemetoden. De forskellige tilskudsstørrelser ses nedenfor.

 Kombination m. grundbetalingUden kombination m. grundbetaling
AfgræsningGB + 1650 kr./ha = 3550 kr./ha2600 kr./ha
SlætGB + 850 kr./ha = 2750 kr./ha1050 kr./ha

Ansøgningsrunden for nye PLG-tilsagn løber fra 3. juli til 26. september, og har man lyst til at høre mere om tilskud til naturpleje og hegning, kan man kontakte sin lokale skovfoged eller Anders Elmholdt på tlf.: 51 55 72 11 eller mail: ake@skovdyrkerne.dk