Casper Westphalen Mathiesen

Baggrund:

Casper Westphalen Mathiesen er skovfoged og tilknyttet den sydlige geografi. Han har været ansat siden 1. januar 2022. Foruden sin tilknytning til skovpart syd indgår Casper i tværgående opgaver inden for bl.a. opmåling.

 

Casper var elev i 2018-2019 skovfogedelev hos Skovdyrkerne Vestjylland og var efterfølgende ansat som skovfogedassistent hos Skovdyrkerne Vestjylland frem til hans ansættelse hos Skovdyrkerne Syd. Casper kender således Skovdyrkerne og værdigrundlaget i Skovdyrkerne godt. Casper er Skov- og Landskabsingeniør (årgang 2020), og har med en tidligere karriere i Forsvaret, (herunder 8 år som befalingsmand) en erfaring og robusthed, som vi sætter stor pris på.