For Kommunen

Skovrejsning og pleje af parker og andre grønne områder

Skovene og de grønne områder

Danskerne er de senere år blevet meget bevidste om klima, natur og biodiversitet.

Det stiller krav til den måde, vi plejer og prioriterer vores fælles kommunale skove og grønne områder.

Borgerne forventer, at natur og biodiversitet får plads – både når nye skove skal projekteres og anlægges, og når grønne arealer skal plejes.

Det kan Skovdyrkerne hjælpe med. Vi tilbyder professionel rådgivning og en håndholdt proces, uanset hvilken tilgang I vælger i kommunen.

Vi tilbyder også certificering, hvilket giver mulighed for at dokumentere bæredygtig drift af skovene.

Klimaberegninger af CO2-optag

Træer og skove er naturens CO2-støvsuger. Med de rette skovrejsningsværktøjer og den rette pleje kan jeres kommune spille en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer ved aktivt at øge CO2-optaget. Vi kan udføre nøjagtige klimaberegninger, der giver jer indsigt i, hvor meget CO2 jeres skove kan opsuge – og hvor optimeringsmulighederne ligger.

Mere biodiversitet

Skove er ikke bare gode for klimaet; de er også hjemsted for utallige arter og øger biodiversiteten markant. Vi kan hjælpe jer med at udforme og implementere strategier, der maksimerer biodiversiteten, så både planter, insekter og dyr trives i et rigt og varieret økosystem.

Lokal varme til borgerne

Skove kan også bidrage til lokal, bæredygtig energiproduktion. Ved bæredygtig skovhugst kan træerne anvendes som biobrændsel, der kan levere varme til borgerne. Dette skaber en cirkulær økonomi, hvor skovene ikke blot beskytter miljøet, men også aktivt bidrager til kommunens energiforsyning.

Vi hjælper med

Hvem er vi

Find din lokale skovfoged

Det er skovejerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged med i din kommune klar til at hjælpe dig med dit projekt.

Henrik Fredslund - Skovrider ved Skovdyrkerne Syd
Henrik Fredslund – Skovrider ved Skovdyrkerne Syd

Fandt du ikke hvad du søgte?

Kontakt din nærmeste skovfoged

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.