For Landmanden

Skovrejsning, læhegn, søer, skovlandbrug og klimakreditter

Få mere herlighed på din ejendom

Overvejer du at etablere en ny skov eller måske flere læhegn? Begge dele forbedrer herlighedsværdierne og jagten på din ejendom.

Samtidig bidrager du positivt til klimaet og skaber bedre biodiversitet.

Skovdyrkerne er eksperter i skovrejsning og plantning i det åbne land. Vi har lokale skovfogeder i alle dele af landet, som er klar til at hjælpe dig i mål med dit projekt.

Skovrejsning

At etablere skov kan være en god investering både for naturen og din pengepung. Udover at binde CO2 kan en ny skov også blive en indtægtskilde. Som årene går, kan du sælge råtræ og flis. Samtidig forbedrer du biodiversiteten på ejendommen. Husk at vi også kan rådgive dig om at sælge de medfølgende klimakreditter bedst muligt.

Læhegn

Gode læhegn stopper sandflugt og forbedrer udbyttet fra dine marker. Samtidig er læhegn vigtige for dyrelivet. Insekter, fugle og smådyr trives i læhegnene. vildtet bruger hegnene som stier til at komme rundt i landskabet og søge efter føde.

Søer

Som landmand kan du søge om tilskud til anlægge søer i det åbne land. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne. Vi har stor erfaring med at projektere og ansøge, og vi hjælper gerne med dit projekt. Husk, at søer skaber gode levesteder for fugle, fisk og insekter. Samtidig er vand på ejendommen også med til at forbedre forholdene for vildtet.

Skovlandbrug

Flere og flere landmænd afprøver skovlandbrug som dyrkningsmetode. Der kan for eksempel anlægges lange rækker af frugttræer eller bærbuske, som passer med arbejdsbredden på din maskinpark. Skovdyrkerne deltager i et stort projekt, hvor forskellige varianter af skovlandbrug bliver afprøvet. Har du interesse i skovlandbrug, så kontakt os gerne for mere information og rådgivning.

Sidste nyt fra det åbne land

Vi hjælper med

Hvem er vi

Find din lokale skovfoged

Det er medlemmerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged i dit lokalområde, som er klar til at hjælpe dig med dit projekt.

Anders Elmholt - Skovfoged ved Skovdyrkerne Vest
Anders Elmholt – Skovfoged ved Skovdyrkerne Vestjylland

Fandt du ikke hvad du søgte?

Kontakt en skovfoged

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vil du være en del af fællesskabet?