Det hjælper vi med

Skovdyrkerne rådgiver om en lang række opgaver i skoven og det åbne land

Skovdyrkerne rådgiver om

For skovejeren

Skovdyrkerne hjælper medlemmer og skovejere omfattende med at optimere skovforvaltningen. Dette inkluderer planlægning af bæredygtig hugst, beskyttelse mod skadedyrsangreb og sygdomme samt genplantning og skovreparation. Vi hjælper også med økonomisk rådgivning og bæredygtighedscertificeringer, hvilket sikrer, at skovene forvaltes effektivt og miljøvenligt.

For juletræsproducenten

En stor del af vores medlemmer er juletræsproducenter. Vi hjælper dem med afsætning og rådgiver om dyrkning. Vores rådgivning omkring gødning, vanding og skadedyrsbekæmpelse er afgørende for træernes trivsel. Derudover kan de hjælpe med at vælge de mest egnede træsorter og provinienser, der passer til den lokale jord og klimaforhold. Vi rådgiver også om tilskudsmuligheder, grundbetaling og certificeringsordninger, så juletræsproduktionen forbliver miljøvenlig. Endelig hjælper vi med høstplanlægning og logistik for at sikre en vellykket julesæson for producenterne.

For kommunen

Skovdyrkerne kan støtte kommunerne ved at bidrage økonomisk gennem skovdrift og træproduktion samt beskytte miljøet ved at vedligeholde sunde skove og levesteder. Vi støtter også med bæredygtighed og naturbeskyttelse, hvilket kan gavne lokalsamfundet og tiltrække turister.

For landmanden

Skovdyrkerne kan være en betydningsfuld støtte for landmænd ved at tilbyde ekspertise og tjenester, der inkluderer træplantning og agro-skovbrug. Dette bidrager til diversificering af landbrugsproduktionen og skaber yderligere indkomstkilder. Derudover kan de hjælpe med bæredygtig skovforvaltning og bevarelse af naturlige levesteder, hvilket forbedrer gårdenes miljømæssige fodspor og skaber rekreative muligheder. Samarbejdet med Skovdyrkerne kan også fremme bevidsthed om bæredygtig landbrugspraksis i det lokale samfund og styrke forbindelserne mellem landbrug og skovforvaltning.

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vil du være en del af fællesskabet?