Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Persondatapolitik

Hos Skovdyrkerne prioriterer vi sikkerhed og fortrolighed højt i vores behandling af personoplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler persondata i overensstemmelse med GDPR og dansk lovgivning.

Behandling af personoplysninger

Skovdyrkerne indsamler og behandler personoplysninger om medlemmer og samhandelsparter for at kunne opfylde vores forpligtelser og aftaler. Vi sørger for, at disse oplysninger behandles sikkert og opdateres løbende, herunder slettes når de ikke længere er nødvendige.

Typer af personoplysninger vi indsamler

Vi indsamler følgende typer af personoplysninger:

Formål med behandling

Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

Videregivelse af persondata

Vi videregiver kun persondata til tredjepart, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Videregivelsen sker i overensstemmelse med vores generelle forretningsbetingelser, hvor det er nødvendigt for at kunne udføre opgaver eller levere produkter.
  2. Videregivelsen er påkrævet ved lov, for eksempel indberetning til offentlige myndigheder.
  3. Videregivelsen sker efter skriftligt samtykke fra dig.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til de persondata, vi behandler om dig:

  1. Ret til indsigt: Du kan anmode om indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og tidsrummet for opbevaring.
  2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  3. Ret til sletning: Du kan anmode om at få dine personoplysninger slettet. Skovdyrkerne kan dog afvise anmodningen, hvis vi er forpligtede til at opbevare data ifølge lovgivning, kontrakter eller arkiveringsregler.
  4. Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata, vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og til at få overført disse data til en anden dataansvarlig.
  5. Ret til klage: Hvis du er uenig i vores behandling af dine persondata, kan du indgive en klage til Datatilsynet.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte vores kontor, helst skriftligt via e-mail for at sikre dokumentation.

Udlevering af data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata, vi behandler om dig. Kopien kan udleveres til dig eller, på din anmodning, til en anden part og vil ske i et almindeligt læsbart format.

Automatiserede afgørelser og profilering

Skovdyrkerne anvender ikke automatiserede afgørelser eller profilering i behandlingen af dine personoplysninger.

Overførsel af data til tredjelande

Skovdyrkerne overfører ikke dine persondata uden for EU/EØS uden at sikre, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads i overensstemmelse med GDPR.

Samtykke

Skovdyrkerne anvender samtykke som retsgrundlag for visse behandlinger af persondata, herunder videregivelse til Danmarks Statistik og Dansk Skovforening. Et samtykke er altid frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage, hvorefter vi ophører med behandlingen af de pågældende data, medmindre der er anden hjemmel til behandlingen.

Kontaktoplysninger

For at kontakte os vedrørende persondatapolitikken kan du skrive eller ringe til:

E-mail:
info@skovdyrkerne.dk

Telefon:
(+45) 23108090

Adresse:
De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a.
Parallelvej 9A
8680 Ry

Vi håber, at denne politik tydeliggør, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og respekterer dine rettigheder. For yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Fik du svar på dine spørgsmål?