Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Persondatapolitik

Skovdyrkernes samarbejde med medlemmer og andre samhandelsparter gør det nødvendigt, at Skovdyrkerne registrerer, opbevarer og på anden måde behandler personoplysninger om medlemmer og samhandelsparter.

Skovdyrkerne har løbende fokus på, at denne behandling af personoplysninger sker på en sikker måde og at personoplysningerne holdes opdaterede, herunder slettes, når der ikke længere er behov for at opbevare dem.

Såfremt du, som en af de ovenstående, er omfattet af reglerne omkring behandling af persondata, skal du være bekendt med følgende retningslinjer for Skovdyrkerne.

Videregivelse af persondata

Skovdyrkerne videregiver udelukkende data til tredjepart (andre virksomheder eller personer), hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

Indsigtsret, berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler.

Du har ret til at få følgende oplysninger om dine persondata:

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv berigtiget. Du må selv tage initiativ til en sådan berigtigelse

Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger. Skovdyrkerne kan dog afvise din anmodning om sletning, hvis der er hjemmel til at beholde data i form af lovgivning, kontrakter, arkiveringsregler iht. Bogføringsloven m.m.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder indenfor indsigt, berigtigelse eller sletning skal du kontakte vores kontor. Vi anbefaler en skriftlig kontakt, evt. pr. mail, af hensyn til efterfølgende dokumentation.

Udlevering af data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata som Skovdyrkerne behandler omkring dig.

Kopien kan både udleveres til dig eller, på opfordring fra dig, til andre.

Udlevering af data vil ske på et almindeligt læsbart format.

Samtykke

Skovdyrkerne anvender i flere forskellige sammenhæng samtykke omkring behandlingen, herunder videregivelse af persondata.

Samtykke kan f.eks. ske ved:

Det skal understreges, at et samtykke altid er en frivillig tilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger.

Dette betyder, at du til hver tid kan tilbagetrække dit samtykke og at Skovdyrkerne derefter ophører behandling, herunder opbevaring, af persondata med hjemmel i samtykket.

Såfremt der er anden hjemmel omkring behandlingen af de specifikke persondata, som f.eks. lovhjemmel, kontrakter, andre aftaler e.l. vil Skovdyrkerne fortsat kunne behandle de specifikke persondata.

Fik du svar på dine spørgsmål?