De Danske Skovdyrkerforeninger

Skovdyrkerne er i dag en paraplyorganisation med 5 lokalforeninger, 80 skovbrugsfaglige medarbejdere og over 4000 medlemmer

Lars Gleerup - Bestyrelsesformand for Skovdyrkerne Midt og formand for hovedbestyrelsen i DDS
Lars Gleerup – Bestyrelsesformand for Skovdyrkerne Midt og formand for hovedbestyrelsen i DDS

Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 80 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 4.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed.

 Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land – fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem der vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine muligheder.

Kontakt hovedbestyrelsen

Lars Gleerup - Bestyrelsesformand for Skovdyrkerne Midt og formand for hovedbestyrelsen i DDS

Lars Skou Gleerup

Bestyrelsesformand og formand for Hovedbestyrelsen

Benny Hammer

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen
Hans Christian Theisen - Bestyrelsesformand Skovdyrkerne Øerne

Hans Christian Teisen

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen

Jørn Bertelsen

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen
Torben Paulin - Bestyrelsesformand hos Skovdyrkerne Syd

Torben Paulin

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen

Skovdyrkernes Sekratariat

Parallelvej 9A
8680 Ry

CVR-nr. 82 28 90 11
Jyske Bank 7560 – 1007943

info@skovdyrkerne.dk

Sekretariatet samler de fælles opgaver

Sekretariatets mission er at sikre Skovdyrkernes fremtid ved at lede udviklingen og gennemførelsen af den fælles strategi og implementere skovridergruppens beslutninger, samt fremme det tværgående samarbejde mellem foreningerne og datterselskaberne.

Sekretariatets rolle

Først og fremmest er sekretariatet Hovedbestyrelsens udførende kraft og praktiske redskab. Sekretariatschefen refererer i sit arbejde til Hovedbestyrelsen og optræder udadtil og indadtil på dennes vegne i det daglige.

Dernæst er sekretariatet ansvarlig for den fælles del af strategien. Og endelig er man serviceorgan for foreningerne med skovridergruppen som sparringspartner.

Kristian Gernow - Sekretariatschef for De Danske Skovdyrkerforeninger
Kristian Gernow – Sekretariatschef for De Danske Skovdyrkerforeninger
Casper Pleidrup - Forstfuldmægtig, Skovdyrkernes Sekretariat
Casper Pleidrup – Forstfuldmægtig, Skovdyrkernes Sekretariat

Sekretariatets ansvar

Sekretariatschefen har med reference til Hovedbestyrelsen ansvar for:

 • implementeringen af den fælles strategi
 • overvågning af foreningernes lokale strategier
 • implementeringen af fælles handlingsplaner
 • den fælles markedsføring
 • den fælles personalepolitik
 • sammen med Hovedbestyrelsens formand, at være Skovdyrkernes samlede daglige talerør i forhold til omverdenen
 • kontakt til resten af erhvervet, til det politiske system, til pressen og til øvrige organisationer og myndigheder, som Skovdyrkerne har eller ønsker at have et forhold til.

Sekretariatets opgaver

Sekretariatets vigtigste opgaver er at være omdrejningspunkt for:

 • viden om relevant lovgivning, tilskudsordninger o.l.
 • fælles markedsføring og information inkl. hjemmeside, nyhedsmails, social media og medlemsblade
 • arbejdet med videndeling i organisationen
 • konceptudvikling og innovation i øvrigt
 • intern statistik og benchmarking
 • administrative ydelser i form af tryksager, fælles rabatordninger, forsikringer m.v.

Arbejdet med konceptudvikling sker normalt i fællesskab, men kan også udføres i projektgrupper omfattende kun foreninger, der har en særlig interesse heri. 
Grundlæggende er det en del af sekretariatets opgave at sikre, at foreningerne og deres tilbud til medlemmerne holdes på et højt niveau.
Sekretariatets basisopgaver finansieres af lokalforeningerne i form af et servicebidrag efter en af Hovedbestyrelsen vedtaget fordelingsnøgle.

Skovridergruppens rolle

Skovdyrkernes chefgruppe – i det daglige kaldet skovridergruppen – består af cheferne for de lokale skovdyrkerforeninger og direktørerne for foreningernes datterselskaber. Den ledes af sekretariatschefen. 

Skovridergruppens mission er at understøtte Skovdyrkernes positive drift og udvikling igennem videndeling og fælles beslutninger, der skaber succes i lokalforeningerne.

Vil du vide mere?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med mere end 80 ansatte fordelt på 5 foreninger. Klik på kortet til for at læse mere om din lokale skovdyrkerforening. Den kan også skrive direkte til din lokale forening ved at trykke på knappen.

Kontakt sekretariatet

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fandt du hvad du søgte?