Jette Bergmann

Geografi:

Kontoret i Holstebro.

Baggrund:

Jette har været ansat i Skovdyrkerforeningen Vestjylland siden 2006. Jette har ansvaret for foreningens økonomifunktion – og passer på pengene.