Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Kristian Schrøder Hart-Hansen

Min hustru og jeg overtog driften af Astrup Gods i 2020 efter hendes forældre. Astrup ligger ved Jyderup på kanten af Skarresø i Vestsjælland. Godset er på ca. 800 ha, hvoraf lidt over halvdelen er skov, mose og søer.
Jeg er opvokset ved Vallø Slot, og har hele min opvækst elsket at være i skoven. Derfor læste jeg til forstkandidat. Jeg endte dog i medicinalbranchen, hvor jeg blev i næsten 20 år (Coloplast, Lundbeck, LEO Pharma), de sidste 10 år i forskellige direktørstillinger i Danmark og udlandet.
Med driften af land- og skovbrug på Astrup, kom jeg tilbage til mine rødder, og føler enorm glæde ved det. Jeg indtrådte i bestyrelsen for Skovdyrkerne, da jeg mener, at der er kæmpe behov for god og professionel rådgivning til alle skovejere, uanset erfaring, lyst eller tid til at drive skov. Det er endnu vigtigere i en tid med fokus på klima, natur og rekreation. En skov skal drives efter ejernes ønsker, med fokus på skovdyrkning for næste generationer. Jeg håber jeg kan være med til at sikre at skovdyrkerne bliver ved med at være den foretrukne faglige og økonomiske partner for skovejere i Danmark.
Privat bor jeg med min hustru Anne Kirstine, og sammen har vi to små døtre, Alice og Gudrun, og derudover har jeg Ingeborg på 14 år – så der er gang i den med 3 dejlige piger.