Ole Callesen

Ole Callesen har i mange år været formand for aktieplantagen Rind Plantage ved Herning. I det daglige arbejder han som revisor.

Ole Callesen fortæller:

“Vi har haft utrolig meget glæde af at være medlem af Skovdyrkerforeningen Vestjylland – både i forhold til vores skovfoged og rent økonomisk. Vi føler at foreningen virkelig kommer os til gavn.”