Peder Toftgaard Gregersen

Geografi:

Medlemsportefølje bestående af en mindre række ejendomme i hele foreningens område.

Baggrund:

Peder er uddannet Skov og Landskabsingeniør og har følgende erfaring:

  • Skovrider i Skovdyrkerforeningen Nordøstjylland fra 2019
    • Bestyrelsesmedlem i Green Produkt A/S (Eksportselskab for Juletræer/pyntegrønt)
    • Direktør Lounkær fonden (Lounkær gods)
  • 5 års ansættelse som Vej & Parkchef i Brønderslev kommune
  • 12 års ansættelse som Regionschef/Afdelingschef i Hedeselskabet/HedeDanmark
    • Direktør Tolne skov (Anpartsskov med 650 Ha i Danmark og Letland)
  • 5 års ansættelse på Frederiksborg statsskovdistrikt