Rudolf Iuel

Jeg var fra 2016 til 2022 formand for bestyrelsen.
Jeg er 9. generation på Lundsgaard Gods ved Kerteminde på Fyn, der har et samlet areal på 550ha, hvoraf 290 ha. er landbrug og 250 ha. er skov. Halvdelen af gården overtog jeg helt tilbage i 1968, den sidste halvdel overtog jeg i 2005.
Interessen for skovbrug har jeg fået gennem min opvækst på gården og jeg er uddannet agrarøkonom og merkonom fra den hedengangne Næsgaard landbrugsskole.
Oprindeligt ønskede jeg at bidrage til at udvikle Skovdyrkerforeningen, som jeg anser for at have en vigtig rolle i dansk skovbrug og dermed også mit eget skovbrug. De første år efter sammenlægningen blev fokus at sikre at den nye sammenlagte forening overlevede økonomisk, samt at der blev udviklet en ny, fælles kultur øst og vest for Storebælt.
Privat er jeg gift med Vini. Sammen har vi 2 børn.