Biomasseoptimeret skovdyrkning

Træflis spiller en nøglerolle i moderne skovbrug. Ved aktiv skovdyrkning kan man øge produktion og indtjening på den korte bane – uden at ændre på bevoksningens langsigtede formål og udvikling. Det kan koste lidt på udgiftssiden i forbindelse med kulturanlægget. men nye analyser viser, at det kan betale sig på bundlinjen.

Læs mere

Ny, ubehagelig svampesygdom i nordmannsgran

Mange af vores medlemmer er afhængige af indtægterne fra salg af nordmannsgran juletræer. (Se f.eks forrige artikel). Denne indtægtskilde er truet af en ny svampesygdom, som endnu har en relativ begrænset udbredelse, men som frygtes at sprede sig hurtigt, på samme måde som vi har set med askens toptørre. Der findes ingen plantebeskyttelsesmidler, der kan fjerne svampen, men forebyggelse er mulig.

Læs mere

Ny bog om skovrejsning (anmeldelse)

Professor i skovdyrkning Jørgen Bo Larsen har sammen med Jørgen Nimb Lassen fra Landskabsværkstedet skrevet en bog om skovrejsning. Den er rigtig flot, og der er mange gode oplysninger i bogen, men en almindelig skovejer/landmand vil nok alligevel finde den en smule ukonkret. Det er mere en inspirationsbog.

Læs mere

Hvor kom træpillerne fra?

Flis er et vigtigt brændsel og vi skrev for nylig en artikel om, hvor flisen kom fra. Men et endnu vigtigere træbrændsel er træpillerne. Hvor kom de så fra? Vi afslører her, at træpillerne næsten er en dansk opfindelse.

Læs mere