Du kan med fordel veksle hugstaffald til flis

Det er nu – her på kanten til foråret – at vi skovfolk skal træffe mange af beslutningerne omkring forberedelsen af plantebed og plantning. Måden, vi griber afviklingen af den gamle bevoksning an på, har stor betydning for starten på den nye!

Læs mere

Hvad planter man i stedet for ask?

Ask plantes ikke mere. Efterhånden som de eksisterende askebevoksninger ryddes, står man med problemet: Hvad plantes nu på de jorder, som egnede sig så godt til ask? Der er ingen indlysende afløser, som står klar til at overtage askens niche, men en række forskellige træarter med hver sine fordele og ulemper kan anvendes – afhængig af forholdene.

Læs mere

Planternes fysiske kvalitet

Den genetiske kvalitet af skovens plantemateriale er som nævnt i forrige artikel vigtig, fordi den „forfølger“ træerne hele livet igennem. Den fysiske kvalitet af vore skovplanter har derimod overvejende betydning for, om planterne overlever på kort sigt i skovkulturen.

Læs mere

Valg af plantestørrelse?

Hvad er bedst? En stor eller en lille plante? Små planter er 1-2 årige (f.eks. en dækrodsplante eller en 1-2 årig barrodsplante) med en højde på 15-30 cm. Store planter er 2-4 årige, og er typisk en 2/1 plante med en højde på 40-60 cm. Hvad skal man vælge?

Læs mere

Frugttræer i skoven

I Holstebro bor en mand, der i en moden alder sprang fra en sikker stilling i banken til den mere usikre tilværelse som planteproducent og planteskoleejer. Og medet speciale i gamle sorter af alle vore frugttræer – hvoraf mange er særligt egnede til udplantning i skove og plantager.

Læs mere

Det bedste plantetidspunkt

Det, der plantes om efteråret, skal gro. Det, der plantes om foråret, kan gro sagde man. Men det er gammel ammestuesnak uden bund i virkeligheden.

Læs mere