Bed & Breakfast – en forretningsmulighed

De store byer trækker alle jobs og alle penge til sig for tiden. på landet koncentreres landbruget på stadig færre enheder. Uanset de mange kvaliteter, der er derude, så må vi erkende, at der mangler liv og økonomisk aktivitet i landzonen. Samtidig er bygningsmassen mange steder dårligt udnyttet. disse problemer skal løses på samfundsplan. Men for den enkelte kan et Bed Breakfast være en mulighed for at skabe en fornuftig bi-indtægt på ejendommen.

Læs mere

Optagning af Juletræsrødder

Forekomst af honningsvamp efter flere generationer af juletræer på samme areal ses stadig hyppigere. Derfor er der et stigende behov for at kunne rydde jorden for rødder inden gentilplantning med nordmannsgran. Når nye behov opstår, går kreative entreprenører og juletræsproducenter i gang på maskinværkstederne, og her præsenteres nogle muligheder.

Læs mere

Douglasdyrkning: Frankrig kontra Danmark

Hvorfor kan man lave flotte og velformede douglasbevoksninger i Frankrig med et meget lille plantetal pr. ha. Vi har undersøgt spørgsmålet, men ikke fundet et helt klart svar.

Læs mere

Orkanskoven på Bornholm

I næsten 50 år har 2 ha stormfald i gammel bøg fået lov at ligge som et iagttagelsesområde i statsskoven på Bornholm. Det har givet et helt specielt skovbillede, men interessant nok ikke øget biodiversitet.

Læs mere

Naturlig foryngelse

Naturlig foryngelse er kommet på mode igen. Måske på grund af tidens trend med den megen snak om `naturnært skovbrug ́. Men måske snarere fordi det kan være en god måde at spare på kulturudgifterne. skovdyrkerne har altid arbejdet med disse teknikker, og vi har spurgt en af vores erfarne skovfogeder, hvordan han gør – og han giver her sin opskrift.

Læs mere