Flere agerhøns – det kan lade sig gøre

Bestanden af agerhøns har været i en trist tilbagegang gennem mange år. Hovedårsagen er de ændrede strukturer og produktionsformer i landbruget. Skovdyrkeren har besøgt en landmand, der har forsøgt at vende denne udvikling – og det ser ud til at lykkes.

Læs mere

Dåvildt – velsignelse eller plage?

Dåvildtet ser ud til at udvikle sig til en stærk konkurrent til kronvildtet og flere og flere steder til en plage for skovene og skovdyrkningen. Vort medlem, vildtbiolog Egon Bennetsen, har selv problemet inde på livet på sin ejendom i Thy.

Læs mere

Naturen læger (næsten) alle sår

De fleste har nok hørt om, at udsendte soldater har søgt fred ved at slå sig ned i forskellige skove efter at være vendt hjem fra krigstjeneste. Det rejser spørgsmålet: Hvad er det naturen gør ved os som mennesker? Hvorfor har den en lægende og beroligende indflydelse på os? For det gælder vel ikke kun krigsveteraner, men os alle. For at komme nærmere et svar har Skovdyrkeren deltaget i en `veterankonference´ om emnet på Skovskolen og besøgt en af vore skovejere, der har stillet et areal i sin skov til rådighed for veteraner, der har bygget et shelter i skoven, hvortil de kan trække sig tilbage efter behov. Der søges flere skovejere, som er villige til at gøre noget tilsvarende.

Læs mere

§3 på din ejendom?

I de seneste år har myndighederne været igennem landskabet og udpeget nye §3-arealer – uden nogen kontakt med lodsejerne, hverken før eller efter. Det er op til dig selv at kontrollere, hvad de har fundet på.

Læs mere

Skov i grænselandet

En del af Frøslev Plantage har været i familiens eje i tre generationer. Senere er tilkøbt Grøngård og Grøngård Skov ved Tønder. Her har familien renoveret den gamle domænegård og skabt en fin bopæl midt i skoven.

Læs mere