Ærdyrkning – ProSilva-ekskursion til Gjorslev

Gjorslev Gods er ejet af familien Tesdorpf og består af 850 hektar landbrug og 800 hektar skov. Skovene ligger på den gode kalkrige Stevnsjord, der er god naturlig dræning, og dyrkningsforholdene for mange træarter er rigtig gode.

Læs mere

Nobilislkip som driftsform

Danmark er Europas største producent af nobilis klippegrønt. Men tilplantningen med nobilis aftager, og samtidig afdrives mange ældre bevoksninger. Det fører ifølge prognoserne fra Danske Juletræer til en kraftig reduktion i mængden af klippegrønt frem mod år 2030. Det betyder – trods en afmatning af markedet – gode afsætningsmuligheder for de producenter, der holder fast. Og med en rimelig økonomi til følge.

Læs mere

Har du fået din buk?

Vi er nu cirka halvvejs i årets bukkesæson, og langt størstedelen af de sommerbukke, der nedlægges i år, er allerede i fryseren. Har du endnu ikke været heldig, er her et par håndfulde gode råd – til både den erfarne og mindre erfarne bukkejæger.

Læs mere

Vestskoven ved København

En kæmpe skovrejsning på 1.400 hektar nærmest midt i vores hovedstad i 1970’erne – hvordan kunne det lade sig gøre på et tidspunkt, hvor kampen om jorden til byudvikling var på sit højeste? Der er tale om Danmarks største skovtilplantning på landbrugsjord i nyere tid. Etableret før den moderne skovrejsning var kommet på mode. Med nye metoder og med en nytænkt balance mellem produktion, naturværdier og publikumshensyn.

Læs mere