Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skrot jeres 10-15 år gamle nåletræer. Plant nye træer bagefter og få så offentligt tilskud.

Sådan er realiteterne for juletræsdyrkere, som gerne vil rejse skov med tilskud på deres gamle juletræskulturer.

Det er ulogisk – og Danmark kunne få meget mere skov og mere CO2-optag, hvis tilskudsordningen til skovrejsning tillod at konvertere gamle juletræskulturer.

Det fremhæver man hos brancheforeningen Danske Juletræer, som har svært ved at se det logiske i de nuværende regler.

– Set fra både et klima- og økonomisk perspektiv ville det være win-win, hvis gamle juletræskulturer kunne konverteres til skov med tilskud – eksempelvis ved at plante ind med andre arter, så man når op på skovrejsningsordningens minimumplantetal, siger Claus Jerram Christensen, direktør for brancheforeningen.

– Det virker tosset, at juletræsdyrkere skal skrotte 10-15 år gamle træer, som er i fuld gang med at lagre CO2 – for derefter at starte helt forfra med små nyplantninger. Det er der ingen, som vinder noget på, fortsætter han.

Som reglerne er i dag, så kræver det Juletræskulturer burde kunne konverteres til skovrejsning med tilskud, mener foreningen Danske Juletræer. et stort arbejde at få offentligt tilskud til skovrejsning på et tidligere juletræsareal. Alle juletræerne skal fjernes. Arealet skal genindtræde i landbrugsstatus. Der skal indkøbes betalingsrettigheder til arealet samt en række yderligere krav.

Høj klimaeffekt

Claus Jerram Christensen, oplyser, at Danske Juletræer tidligere har rejst problemstillingen overfor myndighederne. Foreningen har blandt andet indgivet høringssvar til bekendtgørelsen om tilskud til privat skovrejsning.

– Her gjorde vi opmærksom på, at man overser, at tidligere juletræskulturer er oplagte til at opnå målet med en større CO2- binding. Overgemte kulturer har en højde på mindst 2,5 meter og et så tilpas højt stamtal, at de tilbageblivende træer kan fungere som skærm for underplantning af andre træarter, fremhæver direktøren.

Direktøren øjner også en exit-mulighed for sine medlemmer.

– Det er ingen hemmelighed, at priserne på juletræer har været lave i en årrække. Hos brancheforeningen mener vi, at skovrejsning kunne være en god exitmulighed for eksempelvis ældre dyrkere, som af den ene eller anden grund gerne vil stoppe. Det ville være win-win for Danmark, for klimaet og for dyrkerne, siger Claus Jerram Christensen.

Ingen reaktion fra ministeriet

Tilskudsordningen til privat skovrejsning administreres af Landbrugsstyrelsen.

Skovdyrkeren har været i kontakt med Landbrugsministeriet. Vi har efterlyst svar på, hvorfor gamle juletræskulturer skal skrottes før nye træer kan plantes med tilskud.

Ministeriets presseafdeling oplyste i flere uger, at man arbejder på et svar. Men svaret kom ikke før deadline på denne udgivelse – og i skrivende stund er det fortsat ikke kommet.

Skovdyrkeren følger sagen.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #77

Læs andre artikler inden for Skovpolitik