Grønne realkreditlån er blevet populære i de senere år. Skovejere har også mulighed for at få den låntype.

Det oplyser Jakob G. Hald, der er afdelingsleder ved DLR Kredit.

– Vi udbyder grønne realkreditlån hos DLR Kredit, hvor der gælder nogle specifikke betingelser for låntager. For sko- vejendomme er det et krav, at skoven skal være PEFC- eller FSC-certificeret, siger han.

– Ved en lånebevilling gennemfører vi kreditmæssige beregninger, hvor vi regner på casen – altså hvor solid mener vi, at virksomheden er. Det hele indgår sammen med bæredygtighedsoplysninger i en samlet kreditvurdering, fortæller han.

Grøn realkredit i vækst

  • Virksomheder benytter sig af nye muligheder for grøn ejendomsfinansiering i Danmark. Det betyder, at grønne realkreditobligationer er steget til 43 milliarder kroner og udgør 1,3 procent af de danske realkreditobligationer.
  • Udover danske realkreditinstitutter udsteder danske virksomheder også grønne obligationer. Samlet set er markedet steget til 169 milliarder i foråret 2022.

Kilde: Nationalbanken

Efterspørgsel efter grønne obligationer

Jakob G. Hald oplyser, at der er efterspørgsel efter de grønne obligationer. Det skyldes blandt andet at flere investo- rer har været meget interesseret i at finde grønne aktiver, der kan indgå i deres porteføljer.

– Lånets rente fastsættes af investorerne, men der er i øjeblikket ikke nogen særlig renteforskel mellem grønne obligationer og almindelige obligationer. Fordelen for låntageren er, at det grønne lån er en blåstempling af, at virksomheden eller ejendommen er grøn og lever op til de kriterier, som bliver stillet af DLR Kredit, siger han.

Positivt at skov er certificeret

Hos Realkredit Danmark, som er ejet af Danske Bank, ser man positivt på certificering, når der skal vurderes på låneansøgninger.

– Det er klart positivt, at skov er certificeret. Hos os er det bestemt en del af helhedsvurderingen af den samlede bedrift, at der er arbejdet med den grønne agenda, og at bedriften fremtidssikret, siger Pernille Stenstrup Christiansen, landechef Landbrug, Danske Bank.

Også her er der grønne lån på hylden til skovejendomme.

– Hvis man ejer en større skov, der er FSC-certificeret eller PEFC-certificeret, er det også muligt at optage et grønt lån i skoven. Et grønt lån har en stærk signaleffekt. Det gælder i forhold til eventuelle investorer, samt for den samlede virksomhed. På toppen af det har et grønt lån desuden historisk været et par punkter billigere end et almindeligt realkreditlån, siger Pernille Stenstrup Christiansen.

Hun uddyber, at man i Danske Bank-koncernen arbejder med Green Bond Framework, som sætter retningen for den grønne finansiering. Her fremgår det blandt andet, at økologi er omfattet.

– Vi er startet med at finansiere de største arealer, hvilket betyder, at vi typisk har ligget med lånestørrelser over 30 millioner kroner. Der er de samme kreditmæssige krav til grønne lån som almindelige lån. Det grønne lån må kun have pant i noget grønt, oplyser Pernille Stenstrup Christiansen.

Om grønne lån i DLR

  • Et grønt lån er et lån til bæredygtige og miljøvenlige formål, der bidrager til for eksempel reduktion af CO2- udledning, den grønne omstilling i samfundet eller investering i miljøvenlig teknologi.
  • Ejendommen eller investeringen, der skal finansieres, skal leve op til DLR Kredits udvalgte kriterier for grønne lån, for at kunne opnå den grønne finansiering i DLR Kredit.
  • Som låntager kan du bruge lånet som en blåstempling af, at din ejendom eller investering lever op til de særlige grønne kriterier.
  • Fordelen ved et grønt lån er, at det kan være billigere end konventionelle lån. Det skyldes, at de investorer, der køber de bagvedliggende obligationer, viser særlig stor interesse for grønne obligationer.

Kilde: DLR

Stigende interesse

Fra realkreditinstitutterne er der forvent- ning om stigende interesse for grønne lån i de kommende år.

– Vi oplever, at investorerne i stigende grad efterspørger grønne investeringscases. Flere og flere investorer skal balancere deres porteføljer – og derfor er de på udkig efter grønne investeringer. Den stigende efterspørgsel efter grønne investeringer, tror jeg, at vi vil se mere af i fremtiden, lyder det fra Jakob G. Hald fra DLR.

Han oplyser at DLR har en del udlån til skovejendomme. Det er både større godser og landbrug, men også mindre skovejendomme.

Skovdyrkeren har også været i kontakt med Nykredit i forbindelse med denne artikel, men koncernen er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Mange ejendomme er certificerede

De senere år har mange skovdyrkermedlemmer valgt at få deres ejendomme certificeret.
I skrivende stund er status:

PEFC

  • PEFC-certificerede ejendomme: 88
  • Antal hektar: 25.126

FSC

  • FSC-certificerede ejendomme: 12
  • Antalhektar: 5224

Er du interesseret i mere information om certificering af din ejendom
er du velkommen til at kontakte skovfoged Jens Julius Larsen, Skovdyrkerne Midt. Han er specialist i certificeringsordningerne.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #93