Naturregistreringer er nu offentligt tilgængelige

Miljøstyrelsen har nu gjort oplysninger om naturmæssigt særligt værdifulde skovområder
offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Det er den såkaldte paragraf 25-natur i skovene. Områderne inkluderer blandt andet skove med store, gamle og døde træer, sumpskove, og græsningsskove. De er afgørende for biodiversiteten og er nu registreret. Det skriver Miljøstyrelsen.
Registreringerne er foretaget i private skove, og oplysningerne dukker løbende op på portalen, efterhånden som kortlægningen skrider frem. Man er cirka halvvejs igennem projektet.
Kort og data, som endnu ikke er kvalitetstjekket er mærket med ”ikke godkendt”. Registreringen begyndte i 2023. Siden dengang er omkring 6.000 hektar kortlagt. Der er især fokus på strukturer som kan ses
og måles. Det kan være gamle træer, dødt ved og andre strukturer. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov har ophæng i skovlovens paragraf 25.

Registreringen begyndte i 2023. Siden dengang er omkring 6.000 hektar kortlagt. Der er især fokus på strukturer som kan ses og måles. Det kan være gamle træer, dødt ved og andre strukturer. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov har ophæng i skovlovens paragraf 25.Træ fra minkhaller genbruges på gymnasium

Hvis nedrivningsfirmaerne kan genbruge nedrevne materialer fra landets minkfarme, er der udsigt til
en bonus fra Bygningsstyrelsen. Den udfordring har Titan Nedbrydning, et af tre firmaer med ansvar
for at nedrive de første 10 minkfarme, taget til sig. Træ og spær fra en nedrivning i nordjyske Tårs skal
derfor genanvendes på Aalborghus Gymnasium i Aalborg. Det skriver Wood Supply.
– Træet er jo pænt. Det er intakt. Der er ingen skader på det, så vi tænker, at det har høj genbrugsværdi, siger markedschef for Titan Nedbrydning, Hans Ulrik Møller, til DR.dk, ifølge Wood Supply.
Præcis hvor og hvordan træet skal have ny anvendelse er ikke klarlagt.
Titan Nedbrydning, G. Tscherning og P. Olesen & Sønner blev sidst i oktober sidste år valgt til
at nedrive de første 10 danske minkfarme, og arbejdet gik i gang i november. Nedrivningen af de
to første minkfarme har taget henholdsvis fem og seks uger. De resterende otte farme forventes
at blive afsluttet i løbet af januar måned.

Restprodukter fra træ kan bruges til solceller

Fremstilling af solceller kræver meget energi og kan lede til udslip af miljøskadelige stoffer. For at
komme det til livs, er organiske solceller blevet en vigtig spiller. Nu har forskere ved Linköping Universitet og
KTH (Kunglige Teknisk Högskolan) udviklet en organisk solcelle, hvor en del af det lag, der transporterer strømmen i solcellen, er lavet af lignin fra træ. Det skriver forskning.se ifølge træ.dk.
Indtil videre er det blot en lille del af solcellen, der er lavet af lignin, men forskernes langsigtede
plan er at bygge en solcelle, der næsten udelukkende er lavet af træmaterialer.

– Vi vil bygge effektive, pålidelige, billige og miljøvenlige solceller. Med det her studie viser vi,
at det er muligt og et første skridt mod at skifte de materialer, som i dag er baseret på olie, ud med
træbaserede alternativer, siger Mats Fahlman, som forsker i organisk elektronik ved Linköpings
Universitet.

Stærk økonomi i private skove

De gode takter for private skove fortsatte i 2022. Overskuddet for skovdriften er steget. Skovenes samlede overskud i år er det højeste det seneste årti. Det fremgår af Dansk Skovforenings regnskabsstatistik.
Skovene leverer et resultat fra den traditionelle skovdrift på 836 kroner pr. hektar. Det er en stigning
på 46 kroner pr. hektar eller knap seks procent sammenlignet med 2021. Medregnes bivirksomhed,
afskrivninger og tilskud, leverer skovene et samlet overskud på 1962 kroner pr. hektar. Det er en stigning på to procent i forhold til året før. Indtægterne fra bivirksomhed fastholdes på det stabilt høje niveau, vi har set over de sidste ti år, og udgør i 2022 således 59 procent af det samlede resultat. Skovejere, som ikke er medlem af Dansk Skovforening, kan købe udgivelsen ved at kontakte Dansk Skovforening. Regnskabs-statistikken har været udgivet siden 1938, og dette års udgivelse er nummer 78 i rækken.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #93