Sæson-2023 er overstået og fra Green Product lyder meldingen, at efterspørgslen har været god. Priserne fik et nøk op.
– Vi har haft en fornuftig sæson med god efterspørgsel efter vores produkter. Vi fik højere priser for tredje sæson i træk, siger Henning Post, direktør i Green Product. Han fremhæver specielt de sidste uger
af sæsonen.
– Sæsonen startede ud nogenlunde som den forrige sluttede. Mit indtryk er fortsat, at efterspørgslen er stigende i forhold til udbuddet af træer. Den fornemmelse blev mere tydelig efterhånden, som ugerne gik, og vi kom længere frem i sæsonen.
– Specielt i de sidste uger af sæson-2023 oplevede vi ret markant øget efterspørgsel. Vi fik også henvendelser
fra opkøbere, som vi ikke har handlet med tidligere, siger Henning Post.
Alligevel har dyrkerne stadig til gode at mærke markedsvendingen.
– Langt hovedparten af vores priser var fastlagt først på sæsonen. Den øgede efterspørgsel kom ret sent – omkring slutningen af oktober. Det betød, at størstedelen af vores træer ikke fik den opjustering i pris, som det sene marked lagde op til.
– Derudover bød sæsonen på udfordrende vejr. Det regnede i stort set hele oparbejdningssæsonen. Vejrliget betød, at oparbejdningen tog længere tid og blev dyrere, lyder det fra direktøren.

Misvækst og tørke

Faktisk har vejret spillet en hovedrolle i 2023-sæsonen.
– I foråret og forsommeren oplevede vi en helt ekstrem tørke. Det skete netop i den periode, hvor træerne sprang ud.
– Tørken betød misvækst og reduceret skudlængde. Nogle træer reagerede ved at smide nålene. Der var store regionale forskelle. Men det betød, at vi blev tvunget til at frasortere salgstræer, fordi de simpelthen var for skadede af tørken. Det reducerede udbuddet, siger Henning Post. I oparbejdningssæsonen væltede regnen ned.
– Vi har haft en ualmindelig våd sæson. Mange steder måtte vi oparbejde i regn og mudder. Enkelte kulturer blev opgivet, fordi de stod under vand. Det var bestemt ikke sjovt for folkene i kulturerne, siger direktøren.
Til trods for mudder i rå mængder har kunderne ikke mærket meget til bøvlet med oparbejdningen.
– Træerne kom afsted til de aftalte tidspunkter – og vi har stort set ikke fået reklamationer på grund af mudder på træer eller paller. Det skyldes vores dygtige oparbejdningsfolk, som har udført at fantastisk godt stykke arbejde, siger Henning Post.

Næste sæson er lovende

Henning Post er optimistisk i forhold til 2024-sæsonen. Han fortæller, at 2023-sæsonen er et
stærkt udgangspunkt for de prisforhandlinger, der nu går igang.

– Der kommer højere priser i 2024. Det tør jeg faktisk godt garantere efter den sæson, vi lige har været igennem. Hvor store prisstigningerne bliver, er for tidligt at svare på. Men der kommer stigninger, fastslår han.
Han glæder sig også over, at slutforbrugerne fortsat køber danske nordmannsgran.
– Til trods for inflation, højere renter og økonomisk usikkerhed, så vælger den europæiske forbruger at bruge penge på et godt dansk natur-juletræ. Stort set alle vores kunder melder om, at de
fik solgt godt ud på deres salgssteder i Europa. Det lover godt for branchens fremtid, siger Henning Post

Nogle nobilis-kulturer var ramt af kogler og kogle-ansatser. Enkelte kulturer måtte helt opgives

Fortsat stærke priser på klippegrønt

Efterspørgslen var stærk, og priserne steg igen på klippegrønt i den forgangne sæson.
– Markedet er fortsat stærkt, og vi oplevede endnu engang at få prisstigninger på nobilis til klippegrønt, siger Henning Post.
– Faktisk kan vi sælge alt det, vi kan oparbejde. Det er oparbejdningskapaciteten, som er flaskehalsen i øjeblikket, lyder det. Han uddyber, at der har været fornuftig efterspørgsel fra alle de
europæiske markeder

Kogler og tørkeskader
Direktøren forklarer, at Green Product har solgt lidt mindre nobilis i år sammenlignet med forrige sæson. Det skyldes udfordringer i vækstsæsonen.
– I nogle kulturer har vi set mange hanblomster, og der har været kogle-ansatser, som ødelægger grenene. Problemerne var især tydelige i ældre bevoksninger, hvor nogle har været
så hårdt ramt, at vi har måttet opgive at klippe dem, siger Henning Post.
– Men generelt har årets kvalitet været god. Vi har oparbejdet store mængder nobilis i meget høj kvalitet med flot dybblå farve, lyder det.

Nordmannsgran til klip
Når det gælder nordmannsgran til klippegrønt, er billedet nogenlunde som tidligere sæsoner.
– Markedet er fortsat presset. Der er stort udbud, og flere steder i Europa producerer juletræsdyrkere klippegrønt lokalt fra deres juletræskulturer.
– Vi kan håbe på, at en vending i juletræsmarkedet vil betyde lavere udbud og stigende priser på nordmannsgran til klip. Men det er usikkert – og det er ikke noget, vi kan se lige nu, siger Henning Post.

Green Product

  • Green Product er et eksportselskab, ejet af de danske skovdyrkerforeninger
  • Selskabet skal sikre afsætningen af medlemmernes produktion af juletræer og klippegrønt
  • Green Product har hovedkontor i Ry
  • Green Product er en af Danmarks største eksportører af juletræer og klippegrønt.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #93