Artikler fra Skovdyrkeren #44

Certificering af skovflis og energitræ

Vi har altid haft den opfattelse, at dansk skovflis er et CO2-neutralt og bæredygtigt produceret brændsel – vi har i hvert fald altid kunnet stå inde for vores egne aktiviteter. Derfor har vi heller aldrig følt behov for en særlig certificeringsordning – selv om vi godt vidste, at kravet nok ville komme en dag. Bøvl og ekstraomkostninger – ikke mindst i små skove og plantager uden kort, i læhegn og vildtremiser, med alle træarter sammenblandet og så videre. Men fremtiden er landet med energiselskabernes såkaldte `Brancheaftale´ fra 2014, hvor man – under moderat politisk pres, ikke mindst på grund af den meget betydelige import af træpiller – opstillede et sæt kriterier for bæredygtig biomasse.

Læs mere

Naturromantik – en skovfogeds hemmelige tanker

En tysk skovfoged har skrevet en bog om det, han kalder træernes hemmelige liv. Det hemmelige består ifølge bogens forfatter i, at træerne har en bevidsthed og en hjerne. At de altså tænker, og at de har følelser. Bogen har solgt 400.000 eksemplarer i Tyskland og er nu oversat til dansk, hvor den overalt i pressen har fået positive anmeldelser.

Læs mere

Vildsvinet i Danmark

Skyder de danske jægere i vildsvineområderne sig selv i foden, når de undlader at skyde grisene – alene for at ophjælpe bestanden? Får modstanderne af vilde svin i Danmark bedre argumenter for et fortsat forbud, efterhånden som den afrikanske svinepest rykker nærmere den danske grænse? Skovdyrkeren har bedt Per Kauffmann om at ridse situationen op.

Læs mere

Ny formand i DDS

Skovdyrkeren har besøgt Skovdyrkernes nye landsformand, Lars Skou Gleerup på hans ejendom ved Ry: 55 hektar med juletræer, klippegrønt og heste i en herlig kuperet midtjysk natur – og med partier af gammelt egekrat på flere bakker. Ud over arbejdet på ejendommen er Lars selvstændig som landbrugs- og naturkonsulent. Vi ser på ejendommen, og vi diskuterer Skovdyrkernes udvikling og fremtidens vilkår for vort erhverv og vore medlemmer.

Læs mere

Klippegrøntet 2016

Læsning af nobilis pakket på paller.

Læs mere

Juletræerne 2016

Endnu en juletræssæson er afsluttet, og man må sige, at det har været noget af en `sejltur på oprørt hav´. Generelt er vi kommet igennem, og vi har fået solgt rigtig mange af medlemmernes træer, selvom der var hårde odds allerede fra starten.

Læs mere

Ædelnål – alternativer til rødgran og sitka

Svenskerne har udtrykket `ædelløv´, som omfatter de finere løvtræarter som eg, bøg, ask, elm, lind, ahorn, avnbøg og fuglekirsebær. Alle producerer værdifuldt ved, og alle er først og fremmest langlivede. De står i modsætning til mindre værdifulde løvtræarter som for eksempel birk, poppel, bævreasp, rødel og pil.

Læs mere