Der har siden sommeren 2021 været stor efterspørgsel efter planter til skovrejsning, traditionel skovplantning og plantning i det åbne land.

Den store efterspørgsel skyldes blandt andet de gode tilskudsmuligheder, der er til netop skovrejsning, men også de gode priser på råtræ, der har gjort at flere skovejere har valgt at renafdrive hugstmodne bevoksninger. Disse arealer skal nu gentilplantes.

Hvis du som medlem endnu ikke har fået reserveret planter til foråret 2022, er det vigtigt, at du tager kontakt til din skovfoged, så I kan få bestilt de rigtige planter. Vi i Skovdyrkerne Øerne har stadig mulighed for at levere de traditionelle skovbrugstræarter, dog er der enkelte arter og provenienser, som allerede er udsolgt.

Nordmannsgran og nobilis planter, har vi ligeledes stadig mulighed for at levere.

Udover at få planlagt planteleveranser, er det også vigtigt at få planlagt planteentreprisen. Det er en kendt sag i branchen, at kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er en efterspurgt vare. Det betaler sig at være ude i god tid.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #80

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Øerne