Som skovejer vil du fremover opleve, at dit medlemskab af Skovdyrkerne Øerne i langt højere grad vil være tilpasset dine egne behov. Skovdyrkerne Øerne ændrer nemlig på medlemsstrukturen, og det vil give dig flere fordele, fortæller formand for Skovdyrkerne Øerne, Hans Christian Teisen.

– Som skovejer kan du have mange forskellige ønsker til din skov og dit medlemskab. Nogle har små skove, andre har store skove, nogle har brug for total pasning, mens andre måske bare ønsker rådgivning, når behovet opstår.De tre nye medlemskaber handler om at give dig bedre valgmuligheder og større fleksibilitet.

Tre forskellige medlemskaber

I praksis betyder det, at du i fremtiden kan vælge mellem tre forskellige medlemskaber – basis, standard og premium. Basismedlemskabet er skræddersyet til dig med en ejendom er på mindre end 20 hektar. Her vil du som medlem opleve, at dit medlemskontingent bliver billigere endi dag, men at prisen på ydelser og opgaver udført af Skovdyrkerne Øerne til gengæld stiger i pris. Standardmedlemskabet er rettet til medlemmer med ejendomme på mere end 20 hektar. Her vil du som medlem få et medlemsbesøg i din skov hvert år, samt flere rabatter på aktiviteter i skoven. Medlemmer med ejendomme på mindre end 20 hektarer kan med fordel vælge standardmedlemskabet og få gavn af både rabatter og det årlige medlemsbesøg. Premiummedlemskabet er især for dig med en ejendom på mere end 100 hektar. Dette medlemskab vil give dig de største rabatter og besparelser på Skovdyrkerne Øernes ydelser, ligesom en række ydelser i de kommende år vil blive inkluderet i premiummedlemskabet. Derudover får du som premiummedlem også mulighed for at indgå en individuel partneraftale med Skovdyrkene Øerne.

Kontingenter for juletræsejendomme i 2023-2024

Kontingenter for skovejendomme i 2023-2024

Frit valg – uanset størrelse på skoven

Selvom de tre medlemskaber er tilpasset størrelsen på medlemmernes ejendomme, kan du som skovejer frit vælge mellem de tre medlemskaber, uanset størrelsen på din skov.

– Tag en snak med din lokale skovfoged og fortæl, hvilke ønsker du har til din skov og dit medlemskab. Måske har du en lille skov, men nogle meget specifikke ønsker til eksempelvis klima- eller biodiversitetstiltag, og så kan det give god mening at vælge et medlemskab, der giver mulighed at få hjælp til de mere rådgivningstunge opgaver. Dit behov kan ændre sig undervejs, og derfor kan du også skifte medlemskab efter behov, forklarer Hans Christian Teisen. Ændringen i medlemsstrukturen træder i kraft fra juli 2023. I tabellerne her på siden kan du blandt andet se, hvordan dit kontingent fremover vil se ud, afhængigt af det medlemskab, du vælger.

Besøgsfrekvens for skoverjendomme 2023-2024

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren Øerne #87

Læs andre artikler inden for Skovpolitik