Den seneste juletræssæson hos Skovdyrkerne Øerne har været præget af en betydelig efterspørgsel fra Europa. Med mange producenter udsolgt og prisstigninger på 1-2 Euro i forhold til foregående år, har branchen oplevet både succes og udfordringer.

Desværre har det regnfulde vejr haft en negativ indvirkning, idet det har fjernet 20% af kapaciteten til oparbejdningen af juletræer. Dertil kommer de stigende udfordringer med rekruttering af arbejdskraft til dette intensi- ve, men korte, fem uger lange sæsonjob. En tendens, hvor unge fra landbefolkningen viser mindre interesse for det hårde fysiske arbejde, der kræver regntøj og gummistøvler.

Lønnen er traditionelt en afgørende faktor for sæsonarbejdere, men andre elementer spiller også en væsentlig rolle. Uddannelse, oplæring, tryghed om jobbet, korrekt påklædning, gode kollegaer, planlægning og information samt en respektfuld tone er afgørende for at opretholde en positiv arbejdsmoral. Tiltag som fællesspisning, ordentlige boligforhold og en god madpakke kan yderligere forbedre arbejdsmiljøet.

De store planteårgange fra 2010 til 2014 er ved at være udtjente, og mange områder er vendt tilbage til landbrugsdrift. I Danmark er der nu fokus på mindre planteårgange fra 2015-2017, hvilket forventes at præge udbuddet af juletræer i de kommende år.

Den største trussel mod juletræssalget er plastiktræet, og det er afgørende at opretholde magien omkring naturtræet – det ægte, duften, de individuelle udtryk osv. – samt at præsentere det attraktivt i detail- handlen. Et tørt træ smidt i hjørnet vil ikke appellere til forbrugerne.

To klart adskilte kundesegmenter er identificeret: Dem, der vælger den autentiske oplevelse ved at købe juletræet direkte hos producenten, og dem, der foretrækker den bekvemme løsning ved at købe det i byggemarkeder eller supermarkeder under deres daglige indkøbsture. Sidstnævnte gruppe er også mere tilbøjelige til at vælge plastiktræet. Branchen står derfor overfor udfordringen med at fastholde forbrugernes interesse for det naturlige juletræ og sikre dets tilgængelighed i detailhandlen.

Læs andre artikler inden for Skovdyrkerne Øerne