Træerne har fortsat været i vækst langt hen i sæsonen, og vi har alle steder måttet vente til sidste øjeblik med at pakke træerne ned.

Se skovfoged Søren Ladefoged fortælle om udfordringerne på TV2: https://www.tv2oj.dk/artikel/234492:Randers–HOejsaeson-for-at-faelde-juletraeer

Vi kender udfordringerne og tager højde herfor. Vi undgår således reklamationer, og i Centraleuropa er vi fortsat kendtsom en mangeårig sikker leverandør af kvalitetsprodukter til tiden.

By: Rasmus Grønborg Bak

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne