Jesper varetager en stilling som arealskovfoged i geografien omkring Vejle, Fredericia og det nordlige Kolding. I alle Jespers virksomme år, har han udøvet sin gerning som skovfoged i netop denne geografi. Han kender hver en slugt, højdedrag, ellesump – ja næsten hvert et træ.

Om nogen er Jesper inkarneret skovdyrker. Skovdyrkning er hans ypperste interesse, og det er med flid og stolthed, at han har en stor skyld i, at så mange skove er så velpassede og produktive, som tilfældet er i geografien.

Medlemmerne kan til hver en tid regne med at få den fagligt korrekte rådgivning. Råd og vejledning bliver udført med stor entusiasme og til gavn for medlemmerne. Denne ildhu har sandsynligvis også stor betydning for den høje markedsandel Skovdyrkerne har i Trekantsområdet.

En anden væsentlig interesse der driver Jesper er afsætning af det råtræ, der er output fra alle de velpassede skove. Jesper er dybt forankret i specielt afsætning af løvtræ, og var i fordomstid et bærende aktiv i Skovdyrkernes eget handelsselskab for råtræ – Timbertrade.

På vegne af Skovdyrkerne SYD, medlemmer, bestyrelse og kollegaer skal lyde en stor tak til Jesper for din store indsats igennem de sidste 25 år. Vi glæder os til samarbejdet de næste mange år. Festligheden vil blive fejret ved en reception og ekskursionfor medlemmer, samarbejdspartnere og kollegaer fredag den 30. oktober.

Indbydelse til reception.

Kørselsvejledning til ekskursion inden receptionen.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne