Men oplysningerne kan naturligvis også bruges, hvor man kun ønsker at plante en enkelt række på den ene side af vejen. Det kan være tilfældet af flere grunde, måske først og fremmest for derved ikke at tage for meget plads fra markdriften. Men det kan også være, fordi man er usikker på, hvor brede maskiner eller redskaber man i fremtiden får brug for at føre frem ad alléen. Mange steder har man set, at pladsen på et tidspunkt er blevet for trang, og at man har været nødt til at fælde den ene række af en allé. Derfor vælger nogle kun at plante den ene række. Det er som bekendt svært at spå om fremtiden.

Her tror man ikke på de gamle asketræer, og man planter en ny allé med eg udenpå den gamle. Krageholm, Skåne.

Den modsatte situation findes også – at man planter en dobbelt allé, det vil sige en allé med to trærækker på hver side af vejen. Dette forekommer ved ejendomme, hvor man har et særligt stort behov for at imponere de tilrejsende. Eller det forekommer, hvor man yderst på hver side – måske midlertidigt – etablerer rækker af en hurtigtvoksende hjælpetræart, for eksempel en poppelrække, som skal fungere som pionér- eller hjælpetræ for en langsommere og mere sart hovedtræart.

Her suppleres en gammel skrantende kastanieallé med nye allétræer på ydersiden. Når de er i god vækst, kan de gamle kastanier fjernes – og vejen kan udvides. Den nye allé består her af hver anden kastanie, hver anden lind. Det er usædvanligt at se nogen pl

Man kan også se eksempler på, at en gammel allé, som måske er på retur, bliver suppleret med en ny række på hver side af de gamle rækker (se for eksempel billedet på side 5 af kastanie, der erstattets med lind). Det har også den fordel, at vejen kan udvides i bredden, når den gamle allé fjernes.

Hvor der af en eller anden grund bliver et hul i en allé, forsøger mange altid at supplere med et nyt træ. Det kan gå i de første år, men senere er det normalt håbløst at supplere et udgået træ i en allé. Her er efterplantet i en lindeallé ved Ledreborg, R

Dette kan vel næppe kaldes en allé. Men kunne måske give inspiration til en alternativ indkørsel. Klippet bøg ind til Rangle Mølle Gods på Sjælland

 Her er et virkelig opfindsomt alléskift. Den gamle allé er erstattet af en ny lindeallé. Men den nederste del af stammen på de gamle træer har fået lov at stå og er blevet udnyttet af en træskærer med henblik på en helt unik indkørsel til ejendommen Heste

En eller flere arter – alternative koncepter

Langt de fleste alléer bliver lavet med en enkelt træart. Det giver umiddelbart det klareste og mest stringente billede rent landskabsmæssigt.Men den mono-kulturelle allé har sine svagheder, som kan observeres overalt. Forskellige jordbundsforhold kan give forskellig højdeudvikling langs alléen. Det sker også, at sygdomme tager livet af enkelttræer, hvilket giver huller i rækken – huller, som det er svært eller umuligt at fylde ud senere.Disse forhold modvirkes dels ved omhyggelig plantning, dels ved valg af velegnede og robuste arter / sorter.

Alternativer

Kreative landskabsarkitekter har forsøgt sig med modeller, som blandt andet bygger på flere arter i samme allé. Derved opnår man, at forskellig vækst og udfald af enkelttræer ikke er så katastrofale.

Alléer med flere arter har vi godt nok kendt i flere hundrede år, men de er gledet i baggrunden i den nyere tid. En aktuel afhandling af Anna Gerd Ellerbæk (The Resilient Allée, Københavns Universitet 2014) kommer med en række forslag til en ny type alléer.

Et forslag er at lade den traditionelle to-rækkede allé bestå af flere træer. I eksemplet herunder består alléen af 3 arter.

Der foreslås også muligheden af en dobbelt allé. Eventuelt igen bestående af flere træarter. Den er naturligvis dobbelt så besværlig (dyr) at anlægge, men i modellen ligger en større fleksibilitet og lidt af en forsikring mod bortfald af enkelttræer. Se illustration nedenfor til venstre.

En rigtig vild idé er etablering af en allé bestående af grupper af træer. Allé-præget bevares, men man får et luftigt indtryk, og det giver store muligheder for et varieret træartsvalg. Her er problemerne med bortfald af enkelttræer og virkningen af forskellige vækstforhold stort set elimineret. Se illustration ovenfor til højre.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne