Danske juletræer inviterer i samarbejde med Mads Peter Larsen og IGN, Københavns Universitet til markvandring.

Mandag d. 16. september kl. 13:30 med forventet afslutning kl. ca. 15:30 afhængig af spørgelyst m.m.

Sted: Stumpen 2, 5610 Assens. Kulturen tilhører Mads Peter Larsen.

Ulrik Braüner Nielsen, IGN, Københavns Universitet vil fortælle om resultaterne efter 6 vækstsæsoner og tilhørerne får mulighed til at se træerne efter den 7. vækstsæson, hvor en del er høstklare.

Peter Ladegaard Jensen, Johansens Planteskole, Børkop vil fortælle om sine erfaringer og forventninger til fremtidens proveniensvalg, efterspørgsel og forsyning

Kenneth Klausen, Danske Juletræer vil kæde indlæggene sammen og fortælle om juletræsproducentens egne ønsker og krav.

Dette er en opfølgning på vinterens temamøder og forårets markvandringer. Desuden er resultaterne støttet af Danske Juletræers Forskningsenhed, Danske Planteskoler og Naturstyrelsen.

Alle er velkomne, og der er ikke behov for tilmelding.

– Videncenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne