Især skovkortene er interessante for mange, og denne ansøgningsrunde er vigtig, fordi den risikerer at blive den sidste. Både tilskuddene til kortlægning og det nedenævnte tilskud til foryngelse er på vej ud af Landdistriktsprogrammet, og det er tvivlsomt, om disse tilskud fortsætter. Det er altså nu, du skal søge, hvis du vil have udarbejdet et kort over din skov.

Den grønne driftsplan indeholder også en registrering af særlige naturområder i skoven samt kulturspor og fortidsminder. Denne registrering bliver vigtig fremover, hvor skovejeren kan afkræves bevis for, at der ved skovning er taget hensyn til disse ting. Vi tænker her på EUTR (EU’s nye tømmerforordning) og SBP (den kommende obligatoriske fliscertificering).

Herudover er kortet nyttigt i forbindelse dialogen med din skovfoged, i forhold til vognmænd og entreprenører samt ved jagtafvikling. Der gives et tilskud på mellem 80 og 90% af omkostningerne ved udarbejdelsen.

Tilskud til foryngelse

Det er også muligt i den nævnte periode at søge tilskud til omlægning af nåletræsbevoksninger til såkaldt hjemmehørende træarter. Ud over selve plantningen kan gives ekstra tilskud til hegning og for etablering uden brug af sprøjtemidler.

Tilskud til særlige biodiversitetsformål

Der kan søges tilskud til blandt andet følgende aktiviteter: Udlæg af urørt skov, skovgræsning, stævning, bevarelse af store, gamle træer, rydning af uønsket opvækst, etablering af naturlige vandstandsforhold og en særlig indsats for udvalgte arter som flagermus og hasselmus.

Vejledninger og ansøgningsskemaer

For alle ordningerne foreligger nye vejledninger, hvor tilskudssatser og de nærmere regler findes.

Kontakt gerne din skovfoged.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne