Årets første arrangement i juletræsklubben blev afholdt d. 21. marts på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Der var flot fremmøde af knap 80 medlemmer. Efter ønske fra arrangementsudvalget var temaerne produktion af økologiske juletræer og Skovdyrkerne Midts oplevelse og opfølgning på sæson 2018. Dertil kom direktør Claus Jerram Christensen fra Danske Juletræer og gav et oplæg omkring juletræsmarkedet nu og de kommende år.

Skovfoged Casper Pleidrup havde forberedt et oplæg vedr. produktion af økologiske juletræer. Vi er mange, der oplever, at det røde øko-mærke får stigende opmærksomhed hos forbrugere, og under aftenens møde blev der fortalt om to økologiske juletræsproducenter og deres tilgang til produktion, love og regler samt et økonomisk overblik sammenholdt med konventionel produktion af juletræer. Der blev gjort klart, at økologisk produktion kræver omhyggelig pleje og renhold!

Skovfoged Henning Post præsenterede deltagerne for foreningens sæson 2018. Det var desværre en skuffende sæson for foreningen, noget overraskende efter den positive afslutning på sæson 2017. Til trods for dette er foreningen positivt stemt over de gode tilbagemeldinger, der kommer fra opkøberne vedr. oparbejdning og logistikhåndtering. Der skal lyde ros til vores medlemmer, der har leveret træer gennem os.

Til slut kom Direktør Claus J. Christensen (Danske Juletræer) og præsenterede os for deres bud på udviklingen i juletræsmarkedet for de kommende år.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne