Når klippegrønt oparbejdes isæsonen, foretages der både sårring af træer og transport afafklippede grene. Dyrkningsaktuelt giver her et bud på den forbundne risiko for atsprede neonectria i og mellem bevoksninger.

Risiko for smittespredning fra salgbare afklippede grene

I efteråret og vinteren, hvor grøntet oparbejdes – anses smittefaren som ubetydelig for hvad angår transport af afklippede grene og bundter.Årsagen er, at salgbaregrene vilværesunde raske oguden infektioner. Endvidere spredes svampens spore ikke på dettidspunkt af året, hvor grøntet oparbejdes og endelig vilafklippede grene, som sådan, ikke være i direkte fysisk kontakt med andre stående træer.


Gren af nordmannsgran inficeret med neonectria
Gren af nordmannsgran inficeret med neonectria

Risiko for smittespredning fra saks og værktøj

Ved afklipning afgrene ersaksen i direkte berøring med træets ved under bark. Den samme saks anvendes på mange træer og kan på få dage være på ‘arbejde’ i flere forskellige bevoksninger. Risikoen for smittespredning via sakseanses for minimal men mulig.

Det kan derfor anbefales at vaske/afspritte værktøjfor at imødekomme dennerisiko. Særligt når det samme værktøj anvendes i flere foreskelligebevoksninger.En klud dyppet i sprit eller en forstøver med sprit til desinficering vurderes at være en let og effektivt måde til at fjerne svampemycelium.

Bekæmpelse af neonectria ved sanering

Det bedste tidspunkt at fjerne inficerede træer og få foretaget en ordentligsanering af sin pyntegrøntkultur er i tørre og kolde perioder.Her erspredning af svampesporer og andre dårligdomme mere begrænset end i de fugtige og varmeperioder.

Svampen spredesi maj og juni

Sporer af svampen neonectria (ædelgrankræft) spredes i fugtige perioder imaj-juni. Dette er særligt i perioder efter nedbør.Er der observeret syge træer – som med fordel kan fjernes -bør dettederforskeindenmaj måned,hvor svampen begynder at kunnespredes via sporer.

Observeres der enkelte syge grene, kan afklipning af disse grene virke hæmmende påsvampens fremfærd i det pågældende træ. Bekæmpelse af svampen ved afklipning af grene erdog sjældentpraktisk muligt, når der ses angreb på hele træer.

Få inficeret plantemateriale helt væk

Når der foretages en sanering, er det ikke nok at fælde træerne. De fældede træer skal også ud og væk fra bevoksningen. Som før gælder samme regel, sørg for at fjerneplantemateriale frabevoksningen indenperioden, hvor svampens frugtlegemer er aktive (maj-juni).

Vigtigt at indhente erfaringer og dele viden

Skovdyrkerne følger udviklingen og har løbende været i dialog med forskere fra Københavns Universitet for at dele erfaringer ogny viden om svampesygdommen.

Dette er med til, at ruste vores skovfogeder med aktuel viden der kommer klippegrønt producenterne til gode.


Videndeling i Skovdyrkerne. Pyntegrønt skovfogeder kigger nærmere på skadesbilleder i nobilisklippegrønt.
Skovfogeder kigger nærmere på skadesbilleder i nobilisklippegrønt.

Videncenter pyntegrønt, oktober 2013

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne