Sammenbundne og brune nåle er tegn på Ædelgrannålevikler

Kraftige angreb i enkeltbevoksninger

I løbet af sensommeren er der konstateret angreb af ædelgrannåleviklere i kulturer af nobilis. Der er tale om helt lokale, men kraftige angreb og de er desværre konstateret så sent at det ikke er muligt at reagere i år. Hvor der er tale om kraftige angreb er det ikke muligt at klippe i kulturen. Ved små angreb kan man dog fortsat klippe grønt i kulturen.

Levevis

Viklerne angriber nordmannsgran, nobilis og andre ædelgranarter. Larverne lever inde i nålene, som spindes sammen i karakteristiske bundter ”reder”á 3-4 nåle. Angrebne nåle visner og bliver brune,men de falder ikke altid af træet, daangrebne nåle kan være bundet sammenmed en frisk nål.

Viklerens tilstedeværelse i det voksne stadie kan konstateres ved at sparke/ryste mindre træer, hvorved viklerne vil lette fra træet i flaksende møllignende bevægelser

Opmærksomhed næste forår

Når en kultur er angrebet af viklere, og der ikke er foretaget behandling, vil der også ske skader året efter. Det er derfor meget vigtig at være ekstra opmærksom i det kommende forår, og sørge for at lave den rettidige bekæmpelse.

Du kan læse mere om ædelgrannåleviklerens biologi ogskader, samt mulige behandlinger mod vikleren på dyrkningsaktuelt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne