Ved en højtidelighed i Dansk Skovforening forleden, hvor blandt andet tidligere miljøminister, nu trafikminister Hans Chr. Schmidt deltog, fik Hans Hedegaard overrakt Vallø-prisen på 30.000 kr. med følgende begrundelse:

‘Hans Hedegaard har med usædvanlig stor flid og dygtighed ydet en helt uvurderlig indsats for det private skovbrug i Danmark. Rigtig mange skovejere har tillige nydt godt af Hans Hedegaards beredvillige og fagligt kompetente rådgivning. Tillid, troværdighed og seriøsitet er begreber, man ikke kan komme uden om, når man tænker på og taler om prismodtageren’

Skovdyrkerne kipper med flaget

Skovdyrkerne vil gerne bakke op om denne fuldt fortjente æresbevisning. Hans er et unikum. Altid venlig, hjælpsom og saglig, og med en helt utrolig viden om den eksisterende lovgivning og dens udvikling gennem tiden.

Man siger, at det hænder, at embedsmænd fra et og andet ministerium ringer til Hans for at få rede på, hvordan det nu var med en bestemt lovgivning – fordi viden ofte kan være større i Skovenes Hus end i centraladministrationen.

Der er flere grunde til Hans’ ubestridte position. Den ene er den langvarige og energiske beskæftigen sig med al lovgivning omkring skovbruget. Kombineret med en god hukommelse.

Den anden grund er, at man kan stole på Hans. Selv om han ensidigt skal varetage skovbrugets interesser, så falder Hans ikke for fristelsen til at snyde på vægten i forhold tilmindre vidende modstandere. Han løberikke med en halv vind, men argumenterer sagligt hele vejen igennem. Så selv om han er lobbyist,sker det med åben pande og redelige midler.(Men på trodsheraf går dog desværre ikke alt i skovbrugets retning for tiden!).

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus