Afgiften skal kompensere for manglende indtægter til staten, når forbrugerne følger anbefalingen og går bort fra (de afgiftsbelagte) fossile brændsler og over til vedvarende energikilder. Så kommer staten til at mangle penge.

Ergo må der lægges nye afgifter på de ‘grønne’ energikilder. Dette var forudsagt eller anbefalet allerede af Energikommissionen, der afgav sin rapport for et par år siden.

En lille sag – men en besværlig administration

Angående brænde har der været en masse overvejelser og beregninger i ministerierne og en heftig debat blandt politikerne. Der har vist sig store administrative vanskeligheder (og dermed administrative omkostninger) ved at pålægge brændet en afgift.

Dels fordi der er så mange, der producerer brænde – måske op mod 20.000 i hele landet. Dels fordi vi ofte taler om relativt små beløb. Og endelig fordi der er en del tekniske og afgrænsningsmæssige problemer.

Hvis man f.eks. eksempelvis handler et læs ‘2,7 meter Juncker-kævler’ eller et parti ‘3-meter træ’, hvordan afgøres og hvem afgør, om det er til opvarmningsformål eller ikke.

EU afgør sankebrændets fremtid

Men det lader til, at politikerne holder fast i, at dansk produceret brænde ikke kan undtages. Af hensyn til eventuel konkurrenceforvridning i forhold til importeret brænde.

Derimod vil regeringen indstille, at sankebrænde undtages. Dels af tekniske grunde, dels fordi mængderne er små. Dette spørgsmål er dog så stort, at det ikke kan afgøres på Christiansborg, men skal helt til EU for en afgørelse. Samtlige partier i Folketinget bortset fra Liberal Alliance gik ind for denne løsning.

Mens EU tygger på, om det går at undtage sankebrændet, tygger de danske embedsmænd på, hvordan ordningen skal administreres.

Under alle omstændigheder forventer vi, at den nye afgift, der på det nærmeste vil fordoble prisen på brænde, vil føre til yderligere sort økonomi samt måske grænsehandel med dette nye produkt – i hvert fald i den sydlige del af Jylland.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus