Gennem de sidste år har det været muligt at afsætte de relativt store mængder askekævler til østen – ikke mindst til Kina. Det har betydet, at det har været ret ukompliceret at få afsat tvangshugsterne som følge af aske-toptørren.

Nu har de kinesiske mydigheder imidlertid slået hælene i og dikteret et øjeblikketligt og totalt stop for al import af asketræ fra Europa.

Den officielle begrundelse er frygt for at sygdommen skal spede sig til kinesiske træer.

Der arbejdes på afsætning til andre lande i østen – ikke mindst Vietnam.

De gode kvaliteter af ask (plantekævler) afsættes på det nære hjemlige marked inkl. Nordtyskland.

Afsætningen af gulvtrækvalitet er udfordret. Din skovdyrkerforening arbejder imidlertid på at sikre afsætning af denne del også.

Derfor opfordres du til at kontakte din skovfoged snarest muligt og senest onsdag den 18. december 2013, hvis du har asketræ du skal have afsat.

Herefter vil vi inden jul skabe et samlet overblik over mængden og arbejde målrettet på at sikre en god afsætning af træet.

Løvtræmarkedet generelt.

Vi mangler bøgekævler (specielt ispindekævler), men også kævler af eg er der god efterspørgsel på. Har du bevoksninger af rødeg kan vi også hjælpe.

En træart som ær går det ligt mere trægt med i øjeblikket, men der er muligheder. Skov imidlertid ikke ær uden forudgående aftale med din skovfoged.

Det er iøvrigt altid bedst, at kende til aflægningskrav og kvaliteter inden skovnigen sættes i gang …

Skovfoged Søren Ladefoged

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne