Af Søren Ladefoged.

I mange skove findes imidlertid også poppelarter i større eller mindre omfang. Det være sig egentlige plantninger af f.eks. klonen OP 42, som typisk anvendes i energiplantningerne, men oftest er der tale om selvsået bævreasp.

Arten er de fleste steder uønsket i skovdyrkningsmæssig sammenhæng og vanskelig at afsætte. Selv selv-skovere går gerne uden om den, da brændværdien er lav.

Skovdyrkerne kan hjælpe dig med afsætning af poppel: Har træet lidt dimenssion (+40 cm) kan det oparbejdes i effekter og afsættes. Også her vil det være en fordel at kombinere med flisproduktion, så man kan få det hele med.

Kontakt din skovfoged så I sammen kan få planlagt efterårets og vinterens skovninger.

By: Søren Ladefoged