Et parti flagstænger ligger klar. Flagstængerne udgjorde i denne tynding ca. 1/3 af vedmassen og blev afregnet med en god merpris til skovejeren.

Specialprodukter i nål

I nåletræ er det hyppigst forekommende specialprodukt pæle til forskellige formål. Eksempelvis piloteringspæle hvor der især stilles store krav til retheden, mens træart og knaster betyder mindre. Et andet nåletræsprodukt er flagstænger, hvor rethed selvsagt er vigtigt, men hvor også afsmalning og finkvistethed er af betydning. Andre produkter i nål er rafter til spejdere og raftehegn, skibsmaster, træ til sheltere og meget andet.

Specialprodukter i løv

I løvtræ udgør specialprodukterne mængdemæssigt ikke ret meget. En undtagelse er træ til plankeborde, som for øjeblikket er meget populære. Lige nu afsættes der derfor mange små partier af kævler – især af eg. Et andet specialprodukt af eg er skibstræ, hvor det eksempelvis er et stykke træ med en helt særlig krumning, som efterspørges. Andre særlige produkter af løv er træ til bindingsværk, bundgarnspæle og meget andet.

Merpris for træet

Specialprodukter udgør kun en lille del af Skovdyrkernes samlede afsætning af råtræ, og da der ofte er tale om lokale kunder, er der stor variation landsdelene imellem. For den enkelte ejer med en velegnet bevoksning, kan merprisen, man opnår ved at aflægge et specialprodukt, give lidt ekstra på bundlinjen i et skovningsprojekt.

Det er de lokale skovfogeder, som har øje for de særlige bevoksninger, så sørg for at I kommer godt omkring i skoven, når skovfogeden er på besøg.

By: Kristian Løkke Kristensen