I den seneste tid har SØJ indgået aftaler med en række lokale varmeværker, så afsætningen af flis er sikret for den kommende sæson. Der er tale om en samlet forøgelse af flismængden i forhold til i år.

Ud over den forøgede mængde, er der en række fordele forbundet med at levere til flere forskellige værker, fortæller skovfoged Peter Sejr: Afsætning til flere værker i vores geografi gør, at vi ikke vil skulleflytte flisen så langt, som vi ofte gør nu. Detvil være med til at mindske transportomkostningerne. De forskellige værkerstiller samtidig ogsåforskellige krav til flisen, eksempelvis hvad angår vandindhold. Det giver os mulighedfor, at levere ét læs flis netop til detværk, hvor vi forventer den højeste afregningspris – selvfølgelig med transportomkostningerne for øje. Den øgede fleksibilitet skal i sidste endesikre at medlemmerne får mest muligt for deres flis.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne