Juletræsskovfoged Kenneth Klausen fra Danske Juletræer lagde ud med at fortælle om forrige sæsons erfaringer med vækstreguleringsmidler, især med fokus på ConShape og Pomoxon. Kenneth Klausen redegjorde for gennemførte forsøg, og præsenterede behandlingsstrategier til den nye sæson. Vejrforholdene spiller en væsentlig rolle, idet meget nedbør kræver en større mængde middel.

Christian Bruun fra Løndal Skovbrug/Big Tree berettede om erfaringer med Fertikal (organisk gødning, der hovedsageligt består af kyllingemøg). Løndal har gennemført en række forsøg, med sammenligning af gødskning med hhv. Fertikal, uorganisk gødning og ikke-gødskede parceller. Oplægget medførte en bred diskussion omkring de mange fremlagte fordele ved gødningen.

Endelig fortalte skovfoged Henning Post om MarkOnline og Farmtracking, der er systemer, som kan anvendes til at lave sprøjte- og gødningsplaner og efterfølgende sprøjtejournal og gødningsregnskab. Ved anvendelse af app’en Farmtracking kan man have alle sine oplysninger med ud og lave registreringer i felten. Skovdyrkerne har nu anvendt værktøjet i et år, og oplever tilfredshed hos de medlemmer som bruger systemet.

Afslutningsvist resumerede Kenneth Klausen forløbet af sæson 2017 og gav nogle indikationer om, hvordan forventningerne til den tegner sig. Der er flere ting som peger på, at vi er gennem det værste, og at sæson 2018 kan blive bedre for producenterne end den forgangne sæson.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne