Der er flere muligheder for at hjælpe vildtet og nogle af dem nævnes i følgende punkter!

Vildtagerne og de øvrige afgrøder er dækket med sne og vildtet har særlig brug for lidt hjælp i perioden med sne og is. Her er det bl.a. rørgræs og cikorie der stikker op yderst til højre. Foto: René Didriksen

By: René Didriksen, Øst

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne