Conshape

Conshape har fået dispensation til anvendelse fra 1/5 – 28/8 2018, hvilket betyder at Conshape vil være på markedet igen fra 1. maj 2018.

Conshape blev for første gang anvendt i 2017 i større skala. Derfor er der blevet samlet en del erfaringer med brug af Conshape fra 2017. Lokalt er det set, at Conshape ikke levede 100% op til forventningerne, mens at man andre steder nogenlunde opnåede den ønskede effekt. Generelt oplevede vi i 2017 en sommer varmere og vådere end normalt. Det har betydet, at træerne er vokset meget og længe. Erfaringerne var, at væksten stoppede ved 5-10 cm efter behandling og behandlingerne skulle fortsættes langt ind i juli

Conshape hæmmer topskuddets cellestrækning og bruges derfor senere på vækståret end andre kendte vækstreguleringsmidler på markedet.

Pomoxon Extra er endnu ikke blevet godkendt/modtaget dispensation, men der er søgt! Da Pomoxon hæmmer celledelingen mener vi, at kombinationen af de to midler vil give det bedste resultat.

TopGun Finalsan

Som noget nyt er der i år blevet godkendt et middel, til mindre anvendelse, mod alger. Midlet TopGun udbringes i god tid inden udspring, når temperaturen overstiger 10 C og der kommer vækst i algerne. TopGun er et svidningsmiddel og doseringen på 2% bør derfor ikke overskrides. Dækning af algerne med sprøjtevæsken er vigtig, derfor anbefales stor vandmængde, for optimal dækning.

Algervæksten fremmes af flere faktorer og algerne trives især i fugtig stillestående luft. Algevæksten kan hæmmes ved at skrotte vragtræer og sikre, at der er ”luft” i kulturerne. Undgå højt ukrudt og bundklip ikke træerne lavt. Algebekæmpelse i efteråret vil efterlade de døde alger som blege aftegninger. Dertil er risikoen for svidninger større. Det foretrækkes, at algebehandlingen foretages forebyggende, inden træerne når salgbar størrelse og at behandlingen foretages i foråret.

Har algerne først indfundet sig i salgbare træer, kan det have store økonomiske konsekvenser og der er set tilfælde, hvor vask af træerne har været den sidste udvej.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne