1. Skovrejsningen

Årets ansøgningsperiode går fra 1. marts til den 15. april. Hvis du har tanker om en større eller mindre skovrejsning, bør du søge i år. Dels er der et ekstra stort beløb i puljen. Dels ændres reglerne til næste år i ukendt retning. Det bliver blandt andet noget med et pointsystem, hvor der gives særlig høje points til bynær skovrejsning.

Så hvis du vil være sikker på at komme med under de nuværende betingelser, så skal du have fat i din skovfoged snarest muligt.

2. Naturprojekter – hegn og mindre beplantninger

Ordningen med det formelle navn ‘Landskabs- ogbiotopforbedrende beplantninger’ yder støtte til individuelle projekter, der har til formål at skabe gode levevilkår for naturens dyr og planter, at skabe ledelinjer i landskabet, for at fremme de rekreative værdier m.m.

Ansøgningsperioden løber her fra den 2. marts til den 1. april. Ordningen er nyttig i forhold til både at forbedre jagten og ejendommens herlighedsværdier.

Der gives tilskud til hegn på 1-7 rækker med træer og buske samt til småbeplantninger på mindre end 0,5 ha. Der skal anvendes mindst 75% løvfældende planter, og tilskuddet er normalt 60%.

3. Partnerskabsprojekter

To private fonde (Villum Fonden og Velux Fonden) har besluttet sig for at uddele penge til projekter, der ’sætter fokus på bæredygtigt skovbrug’.

Det skal være lokale, eksperimenterende flerårige projekter med flere deltagere, som ’kan vise vejen frem for landbrug og jordbrug, og som både økonomiske, socialt og miljømæssigt er i balance.’

Det kan være projekter, hvor man i praksis afprøver Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger eller tager afsæt i dem, og samtidig inddrager andre lokale interessenter som f.eks. nærværende uddannelsessteder og/eller virksomheder. Det kan også være afprøvning af nye forretningsmodeller og teknologier, der arbejder med flere værdier end de rent økonomiske.

Projekterne skal have potentiale til at kunne rulles ud i større skala på sigt. Projekterne skal også inddrage eksisterende videnskab og bidrage til ny viden og erfaring.

Det lyder jo ganske ambitiøst – og der er mange penge til rådighed. Ansøgningsfristen er den 9. april.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne