Algebehandling

Vådt og mildt vejr langt ind i efteråret, har givet problemer med kraftig algevækst de seneste år. I yderste konsekvens ses hele kulturer der er usalgbare. 

Alger er det nye sort – kunderne har fået øjnene op for alger og det kan have enorme konsekvenser for såvel branche som producenter. Denne bevoksning var i efteråret nærmest usalgbar på grund af alger, i år kan den sælges. 

Før tågesprøjtning(1. april) - behandlet medio april - Efter tågesprøjtning(d. 28 juni)

Der findes i dag et middel til algebekæmpelse –TopGunn Finalsan, midlet er blevet afprøvet med gode resultater. I ovenstående tilfælde blev midlet testet med rygsprøjte på et par træer, forud for fladebehandling, for at sikre at træerne var tilstrækkeligt dækket ind og som kontrol.

Behandlingsmetode:

Resultat:

Konklusion: Midlet virker men dækkeevne er altafgørende. Midlet formår ikke at fjerne alt medmindre at dækkeevnen er komplet. Tit opnås et tilfredsstillende resultat hvis algebelægningen fortrænges ind mod stammen. Behovet for grundig dækkeevne giver en ekstra grund til at skrotte særligt omhyggeligt. I brede blokke eller blokke med høje stamtal bør udbringningen eventuelt udføres med vertikalsprøjte i en portaltraktor.

Anbefaling for TopGunn Finalsan: 2% opløsning og stor vandmængde, således at træerne og algerne bliver dækket. Sprøjtning inden udspring.

Omkostning til behandling ligger højt – en dunk med 20 L koster 1.400 kr. +moms og svarer til mængden der går til 1.000 L vand. Set i lyset af ovenstående eksempel hvor kulturen er usalgbar, på grund af alger, er prisen dog overskuelig og nødvendig.

Alternativ algebehandling i efteråret: Højtryksspuling af hele kulturer. Omkostningerne hertil er store (5-10 kr./træ) men et must for at træerne blev salgbare. Resultatet var godt.

Brug af midler til algebekæmpelse i det tidlige efterår øger risiko for svidning og kan efterlade døde, hvide/blege alger, som er endnu mere synlige.