TopGun Finalsan

Midlet blev godkendt til anvendelse i 2018 og efter at have prøvet midlet i forskellige sprøjter, blev der i 2018 konstateret fine resultater. Vi tager udgangspunkt i en kultur, der blev behandlet, da kulturen i 2017 var tæt på usalgbar på grund af alger.

Efter kraftig sanering blev træerne sprøjtet medio april med 1,5% opløsning i en tågesprøjte med 700 L vand. Den hvide belægning kom få dage efter behandlingen. Der var dele af kulturen, hvor dette billede ikke opstod og det var tydeligt, at træerne ikke var blevet ramt 100%. Resultaterne var tydelige og kulturen fremstod efter forårets lusesprøjtning og inden træernes udspring stort set algefri.

Midlets producent anbefaler 2% opløsning, +10 grader og at der kun udbringes i forårsperioden. Midlet er baseret på pelargonsyre og man har ved forsøg set svidskader i efteråret, inden træerne er afmodnede. Derudover vil træerne fremstå med hvide belægninger i salgsøjeblikket ved efterårssprøjtning.

Type 80-120 cm +120 cm

Tidspunkt

1. marts – 1. maj

1. marts – 1. maj

Metode

Tågesprøjte

Rækkegående – V-sprøjte

Dosis

1,5% i 700-1000 L vand

2% i 300-500 L vand

Temperatur

+ 10 grader

+ 10 grader

Dertil kan det siges, at dækkeevnen er vigtigere end opløsningen. Det skal undersøges nærmere hvor længe effekten holder/hvor hurtigt nye algesporer finder vej til træerne igen.

For den i 2018 behandlede kultur er status at pr 14. marts ser træerne fine ud, der kan spores algevækst inde ved stammen og på enkelte grene; men uden at nålene er synderligt ramt. Afhængigt af vejret og algernes vækstforhold, vil det være nødvendigt med en behandling i 2020 igen.

Alternativ til de forebyggende/behandlende sprøjtninger findes højtryksresning som sidste udvej. Omkostningen er her alt fra 3-10 kr/træ. Her opnås en umiddelbar effekt, men algerne vil indfinde sig igen, især hvis de er i vækst. Algerne spredes i blæsevejr og regnvejr, da de her slås i stykker og flyver til andre træer.

VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne