Plant en allé!

”Jeg vil slå til lyd for, at vi så mange steder som muligt tænker i plantning af alléer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Vi kan nemlig ikke få for mange alléer i dette grønne land. Det koster ikke urimeligt meget, det dæmper trafikken og det giver vejen karakter”. Journalist Peter Olesen, 2014

Vi må give ham ret. Det giver vejene karakter – både de offentlige og de private. Mange ejendomme i det åbne land kunne gives et løft med en allé langs adgangsvejen ind til ejendommen. En ejendomsmægler skriver således i sit udbudsmateriale: ”Gården har en magnifik indkørsel med egen lindeallé”.

Men et allé-projekt er ikke helt enkelt og rejser mange spørgsmål. Blandt andet vedrørende træartsvalg, plantestørrelse, barrod eller klumpplante, planteafstand, plantningen, opbinding, vanding, løbende opstamning og vedligeholdelse. Og hvordan vedligeholdes eller renoveres en gammel allé? 

Vore almindelige fagbøger indeholder ikke mange oplysninger vedrørende disse emner. Derfor har vi forsøgt at samle den spredte viden i dette lille praktiske hæfte. 

Hæftets viden stammer fra besøg hos planteskolefolk, gartnere, vore egne skovfogeder med erfaring i arbejdet med anlæg og pasning af alléer – samt fra den sparsomme litteratur på området. 

Man må lede forgæves efter den eneste rigtige løsning. Der er forskellige synspunkter, forskellige holdninger til emnet, forskellige traditioner, og forskellige erfaringer. Desuden er smag og behag som bekendt forskellig. Men vi håber alligevel, at hæftet vil give inspiration og vil være med til at forhindre de værste skuffelser. 

Per Hilbert, seniorkonsulent, Skovdyrkerne