Juul Larsen blev ansat hos Skovdyrkerne den 1. december 1973 (!), og er i dag den skovfoged hos os, der har størst anciennitet. Det kan lade sig gøre at holde sig levende og interesseret gennem mere end 41 år, når man gennem hele livet har opfattet sit arbejde om spændende og udfordrende.

Skovdyrkerne som organisation skal hele tiden bevæge sig, justere strategi og ledelse efter de stadigt skiftende forhold for erhvervet.

Men skoven derude bevæger sig langsomt i sin udvikling. Derfor er det vigtigt, at der er nogle, som går derude i mange år, ser på træernes reaktioner på vore indgreb, og samler de mange erfaringer op. Det har Larsen gjort.

Og den store opsamlede erfaring har han generøst givet videre til sine yngre kolleger. Som en af dem sagde: ’altid parat til sparring med såvel unge som erfarne kollegaer – også når tingene brænder på. Det smitter af på kollegaerne. Der er en ro omkring Larsen’. Og en anden: ’en utrolig videnbank – og grundig, alt er gennemtænkt og gennemregnet’. Og en tredje: ‘med meget klare holdninger, som han gerne forfægter højlydt – et fyrtårn i vores foreninger’.

Forenings- og medlemskonceptet

Foruden den tekniske dygtighed har Larsen i sin virksomhed udmærket sig med at være i fuldkommen overensstemmelse med kernen af Skovdyrkernes værdigrundlag. Hans hjerte brænder for foreningstanken – altid på medlemmets side, også i trange tider, selvom det modsatte kunne være fristende for foreningen som forretning.

Som han selv siger det: ’Det er egentlig ret enkelt. Det går ud på at opføre sig ordentligt og være troværdig’.

Kollegerne ønsker tillykke!

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne