De optimale gødningstyper bør ligge så tæt op ad sammensætningen 22-2-15 som muligt.

Ipraksis vil det sige at formuleringerne 22-2-13, 22-2-12, 21-3-10 er de mest optimale.

Det anbefales at gødske med 75 kg/N/ha/år i højproduktive bevoksninger ogdet vurderes, at der især i ældre bevoksninger bør holdes igen med gødskningen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne